^
Top
︱ 繁體中文 ︱ ENGLISH ︱   
 
 
向應機械工業股份有限公司,以製造磨床三十餘年的工作經驗,培養研磨工藝的技術,並投入最新科技的開發;不斷自我提昇研究團隊競爭力,提供客戶更多選擇與服務.....
     
     
   
 
 
︱  公司介紹  ︱  最新消息  ︱  產品介紹  ︱  影音介紹  ︱  聯絡我們  ︱  回首頁  ︱
向應機械工業股份有限公司     HSIANG YING MACHINERY CO., LTD.
408 台中市南屯區精科中二路11號      No.11, Jingke Central 2nd Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
Tel: 886-4-2359-3159, 2359-3607    Fax: 886-4-2355-3366    E-mail: jim.lumax@msa.hinet.net
Copyright © 2015 HSIANG YING MACHINERY CO., LTD. All rights reserved.